Šta vaš rukopis govori o Vašem karakteru?

Vaš rukopis ste Vi sami, Vaš psihološki profil, lični pečat, lična karta. Vaš rukopis, bez obzira da li pišete hemijskom olovkom, flomasterom ili naliv perom, je način komunikacije i nije neobično da se iz rukopisa i potpisa može pročitati toliko mnogo o čovekovom karakteru, pa i ono što ne može biti vidljivo. Mnogo je parametara u rukopisu koji će o Vama ponešto reći: način na koji pišete svoje ime, koliko razdvajate slova i reči, kako u rečima sa ostalim slovima povezujete slovo ‘o’ i slovo ‘s’, … Naravno, podrazumeva se da analiza mora biti rađena na spontano napisanom tekstu. Ako biste nekome rekli da želite da analizirate tekst on bi se drugačije uključio u samo pisanje i nesvesno bi zamaskirao neke znakove. Jedna opširna studija je identifikovala čak 5000 ličnosti na osnovu analiza rukopisa, sklonost različitim bolestima, pa i istinitost izjave.

Moram da priznam da je meni je ovo istraživanje bilo prilično zabavno, pogotovo mali eksperimenti koje sam radila na ljudima pa, ako ste raspoloženi da i Vi o tome nešto više saznate, i da se zabavite kao ja, izvucite neku svoju, ili tuđu, rukom pisanu belešku, nečiju razglednicu, pozivnicu, pisamce i započnite analizu.

Veličina slova. Veličina slova u Vašem rukopisu govori o Vašem karakteru, pa tako ako pišete malim slovima Vi ste stidljivi ili povučeni, temeljni, precizni i fokusirate se uvek se na ono što radite. Često se ovakav rukopis viđa kod obrazovanih ljudi, koji su često okupirani misaonim radnjama.

Rukopis sa veoma sitnim slovima govori o osobama koje imaju kompleks niže vrednosti, potcenju lako sebe i često se povlače u sebe.

Sa slovima srednje veličine pripisuju Vam se prilagodljivost i fleksibilnost, staloženost, lepo ponašanje i ne pripadate galamdžijama.

Velika slova u rukopisu otkrivaju samopouzdanu, ekstrovertnu osobu, koja voli da je u centru pažnje, koja ima aktivan društveni život, neposredna i otvorena. Osobe sa ovakvim rukopisom su verbalni manipulatori, imaju tendenciju da ljude gledaju sa visine i često su dominantni u društvu.

Veličinu slova u nečijem rukopisu možete da doživite kao visinu tona kojim neko govori.

Razmak između slova. Ljudi koji između slova, pa i reči, prave  v  e  ć  e   razmake su slobodoljubivi i nezavisni i ne uživaju preterano u gužvi i pred publikom. Njima je potreban prostor, sačuvan integritet u svakoj situaciji i odnosu, vreme samo za njih same pa ovi ljudi imaju povremeno potrebu da se osame.

Nasuprot njima,  manje razmake između slova/reči prave ljudi koji ne podnose da budu sami, dobro se osećaju u grupama i kada su okruženi masom ljudi ali su isto tako potencijalno bučni, nametljivi i konfliktni.

Čovek je upravo razmak koji sam pravi između svojih reči: što više prostora daje svojim slovima i rečima, više je prostora potrebno i njemu samom.

Nagib slova.  Ako pripadate grupi ljudi čija slova u rukopisu nemaju nagib ni na levo ni na desno Vi ste čvrsti, pragmatični, logični i u životu se vodite više logikom nego emocijama. Skrivate emocije i želite da držite stvari pod kontrolom.

Ukoliko Vam slova naginju više na desnu stranu Vi volite da stičete nova poznanstva, društveni ste, emocionalno topli, darežljivi, privrženi, impulsivni i strastveni.

Ukoliko Vaša slova naginju na levo Vi se radije držite po strani, više volite da se bavite stvarima nego ljudima, volite da radite iza scene i niste mnogo raspoloženi za priču. Potencijalni ste buntovnik. Istraživanja kažu da za levoruke važe obrnuta pravila sa čim se ja ne bih složila jer…

..slova nagnuta u pravcu u kome se izgrađuje rečenica prosto žure da se udruže i uklope u reč. Tako se ponaša i autor u odnosu na okruženje.

(Ne)ujednačenost. O Vašem karakteru, al ii raspoloženju u kome se nalazite dok pišete govoriće i to da li se Vaša slova duž reči povećavaju ili smanjuju. Ljudi koji pišu jednolično su pouzdane osobe, sa izraženom samokontrolom.

Ukoliko se Vaša slova povećavaju duž reči Vi ste optimistična i energična osoba ali potencijalno emocionalno nezrela.

Ako se Vaša slova smanjuju duž reči Vama manjka samopouzdanje i često ste u nekom grču i zbog nečega zabrinuti ali Vam se pripisuje duhovna zrelost. Generalno, neujednačena slova govore o nestabilnosti same osobe, kada je u pitanju raspoloženje.

Kada hemijska olovka u trenutku gubi kontrolu nad slovima u nizu izgubili ste je i Vi nad Vašim mislima i osećanjima.

Pritisak olovke na papir.  O manjem ili većem pritisku tokom pisanja će govoriti svetliji ili tamniji trag olovke ali i reljef koji možete osetiti pod prstima, na naličju lista.

Jači pritisak će govoriti da ste Vi energični, odani ali i da sve u životu shvatate ozbiljno. Imate liderske sposobnosti. Što je jači otisak to Vas više opisuje kao napetu osobu, koja teško prihvata kritiku i lako se ljuti.

Slabiji trag, odnosno slabiji pritisak Vas čini senzitivnom i saosećajnom osobom ali sa druge strane govori i da ste ste moguće slabo vitalni.

Grč ruke na olovci je grč Vašeg nervnog sistema.

Zaobljena ili oštra slova. Ako su vam slova više okruglastija to će otkriti Vašu kreativnu i umetničku prirodu. Vi ste osoba koja izbegava konflikte i voli da udovolji ljudima.

Oštrija slova će govoriti o inteligentnim, znatiželjnim i ambicioznim osobama koje uspešno kontrolišu agresiju kod sebe. Ove osobe su sebi najbolji kritičari, strpljivi su sa drugima ali su teški za sebe.

Što više oštrine u slovima – više afekata i interesovanja.

Ukrašavanje  slova. Ukoliko slova pišete sa petljama i sa dugim nastavcima na zadnjem slovu u reči Vi ste komunikativni, lako izražavate misli i osećanja i lako se otvarate ljudima.

Ako pišete slova bez ikakvih grafičkih dodataka Vi ste introvertni i cenite svoju i tuđu privatnost.

Duže linije u pisanju – duž jezik.

Slova sa ‚stomačićem‘. Latinično B i P (ćirilično B, R i V) možete pisati sa slabo izraženim stomačićem ( B, P, R ) i to će Vas opisati kao osobu koja stresno reaguje na mnoge iznenadne situacije u životu i koja je sklona da sebe ograničava.

Ako su Vam na ovim slovima zaobljeni i izraženi stomačići ( B, P, R ) Vi ste spontani, opušteni i živite život punim plućima.

Veći stomačić – veći hedonista.

(Ne) povezivanje slova.  Povezanost slova u rečima govori o načinu razmišljanja autora. Ukoliko povezujete slova u rečima onda spadate u logičare, sistematične osobe koje se pri donošenju odluka u životu oslanjaju na racio, činjenice i iskustvo i vrlo su oprezne. Nasuprot tome, ukoliko su Vaša slova u rečima nepovezana, Vi ste maštoviti, impulsivni, i pri donošenju oduka oslanjate se na intuiciju. Ukoliko povezujete samo poneka slova u reči Vama se pripisuje nepraktičnost.

Spone između slova su Vaša veza sa realnošću.

Margine. Ako se držite više margine na levoj strani imate tendenciju da živite u prošlosti i teško prihvatate neke stvari i događaje.

Ukoliko se držite desne margine Vi ste u konstantnoj jurnjavi ka nepoznatom i ka budućnosti i moguće je da podsvesno bežite od svoje prošlosti.

Ukoliko pišete po celoj strani vaš um stalno radii  vi nikada ne možete da sedate mirno. Radoholičari i netolerantni ljudi će ispuniti ceo papir, dok će povučene osobe iskoristiti vrlo malo papira.

Skromni će počinjati da pišu dosta nisko u odnosu na početak papira, samopuzdani će ostaviti vrlo tanak neispisan prostor uz gornju ivicu papira.

 

Leva strana papira je nešto što pripada prošlosti, desna predstavlja budućnost, gornja strana je socijalna sfera, a donja je lična.

 

Brzina pisanja. Brzo pisanje karakteristično je za nestrpljivce, ljude koji ne podnose kašnjenja i gubljenje vremena. Sporije pišu ljudi samopouzdani ljudi, organizovani i metodični. Pisanje štampanim slovima je takođe sporije pisanje pa to odražava potrebu autora da drži konce u svojim rukama, pa i da ima kontrolu nad drugima. Ovo su koncentrisani ljudi, koji ne otkrivaju sve svoje karte i obično kriju nešto krupno o sebi.

Brže jurišanje preko papira – hrabrije jurišanje kroz život.

Veliko početno slovo.  Arogantnu i neiskrenu osobu može otkriti izrazito veliko početno slovo, značajnije veće od ostalih slova u datoj reči. U engleskom pismu ovo je posebno značajno kod pisanja velikoj slova I (ja). Ukoliko su vam početna slova iste veličine kao ostala slova u reči to će vam pripisati skromnost kao osobinu.

Inicijalna slova u rečenici i potpisu su Vaš ego.

Petlje i zavijutci. Kod latiničnog pisanog slova L, ako je zavoj uzak ( l ) možete ograničavati sebe na različite načine i konstantno biti pod nekom vrstom tenzije.

Širi zavoj, naprotiv, ( l ) govori o opuštenoj i spontanoj osobi, sa laganim izražajem vlastite ličnosti, koja ima velike snove i nadanja u životu.

Uzak zavoj kod pisanog slova E ( e ) opisaće vas kao ne previše saosećajne i skeptične prema drugima, dok širi zavoj ( e ) opisuje osobu kao osobu koja voli da istražuje i stiče nova iskustva i kao osobu otvorenih shvatanja, bez predrasuda.

Širi zavoj – širi horizont.

Slovo ‘T’. Položaj i dužina poprečne crte kod slova T će takođe otkriti deo vašeg karaktera. Bočna crta na samom vrhu (T) otkriće ambicioznu, samopouzdanu i optimističnu osobu koja sebi postavlja visoke ciljeve.

Poprečna linija tačno na sredini uspravne crte (t) govori o samouverenim osobama koje se dobro osećaju u sopstvenoj koži. Svi ostali položaji stavljaju vas u grupu ljudi sa manjkom sigurnosti i koji ne pucaju visoko u životu.

Dugačka poprečna crta (T)će govoriti o Vama kao o odlučnoj osobi i velikom entuzijasti ali isto tako bi Vas opisalo kao tvrdoglavu osobu.

Kratka poprečna crta na slovu ( T ) govori o osobi koju je teško pokrenuti i nagovoriti na akciju, o lenjoj i neodlučnoj osobi. Toliko lenjoj da je mrzi da povuče tu crtu do kraja!

Crta na T su Vaši ciljevi i inicijativa.

Slovo ‘O’. Ako slovo ‘o’ pišete baš tako,kao pun krug (O), vi ste beznadežni introvert, koji ne deli lako svoje mišljenje i privatnost sa drugima. Ukoliiko vam je slovo ‘O’ otvoreno, sa zavijutkom, vi ste društveni, pričljivi, otvorena knjiga za druge ljude i lako izražavate osećanja.

Vaš krug je Vaša intima.

Latinično pisano malo slovo ‘s’. O vašem karakteru govori i način na koji ispisujete donju krivinu slova s. Ukoliko je ona zaobljena ( s ) Vi niste konfliktna ličnost i volite da udovoljavate ljudima. Usko zaobljena donja krivina ( s ) ukazuje na ambicioznu i radoznalu osobu koja voli da uči nove stvari. Ukoliko je krivina široka ( s  ) Vi niste osoba koja sledi svoje srce u bilo kojoj oblasti života.

Slovo y. Ćirilićno ‘u’ ili latinično ‘y’, ako pišete sa uskom petljom ( y ) to Vas čini selektivnim po pitanju izbora osoba kojima dopuštate da vam se približe. Ukoliko pišete široku petlju  ( y ) to Vas čini osobom sa velikim krugom prijatelja. Ukoliko nemate petlju na Vašem slovu u ( y )  Vi ste snažna ličnost.

Položaj tačke na slovima ‘j’ i ‘i’. Maštovite osobe će tačku stavljati značajno iznad slova ( i j ) dok će tačku vrlo blizu slova  ( i j ) stavljati dobro organizovane, nedvosmislene osobe i detaljisti.

Ako Vam tačka beži malo levo  ( i j ) u odnosu na slovo to će otkriti vašu neodlučnu stranu.

Ukoliko tačku pišete kao krug  ( j ) Vi ste vizionar i imate detinjastu prirodu. Uopšte, tačka koja dominira u odnosu na slovo otkriva ambicioznu prirodu,

Ukoliko tačku razvučete tako da ona liči na kosu crticu ( j i ) Vi ste nestrpljiva osoba, previše samokritična i ne podnosite ljude koji ne uče iz svojih grešaka.

Mali broj ljudi koji uopšte ne stavlja tačku iznad j i i nema jasno definisane ciljeve u životu, ne obraća pažnju na detalje i ne voli da se eksponira i ističe u masi.

Oni koji umesto tačke iznad slova i i j stavljaju malu ravnu crticu pokazuju nemiran duh i šalju poruku da su često u žurbi.

Dugačka ravna crta umesto tačke iznad slova i i j, otkriva kreativnu i inteligentnu osobu.

A oni koji stavljaju umesto tačke srca…su zaljubljeni J

Veliko početno slovo M. Do čitanja ovog teksta nisam ni primećivala kako pišem ovo slovo. Različite karaktere otkrivaju prvi i drugi potez pri pisanju slova. Tako, ako je prvi potez Vašeg slova M veći od drugog poteza (M) Vi imate zdrav ego. Ukoliko je drugi potez veći od prvog ( M ) to Vas opisuje kao intuitivne, povodljive i ne uvek svesne svojih vrednosti.

 

(Ne)čitkost. Čitljivost Vašeg rukopisa govori o načinu na koji komunicirate sa okolinom. Ljudi čiji je rukopis nečitak su teško shvatljivi i čuvaju svoju privatnost. Često ga imaju intelektualci i naučnici, visokointeligentne osobe.

Čitki potpisi su svojstveni osobama koji se dobro osećaju u svojoj koži i ne moraju da se pretvaraju da su nešto što nisu.

 

 

Ušestalost punkcije.  Preterana upotreba interpunkcije, na primer tri tačke, više uzastopnih upitnika ili uzvičnika, govori o Vama kao o emotivnoj osobi a može naslutiti u Vama opsesivno-kompulzivnu osobu.

Istinitost. Reč ili rečenica koja odskače u celom tekstu, u smislu da je drugačije napisana, ne uliva poverenje, odnosno napisano se smatra neistinitim. Isto se odnosi i na rečenicu u kojoj su reči nejednake visine. Osobe čije pisano slovo O ima dva zavijutka se smatraju patološkim lažovima.

Psihofizičko stanje. Osim o karakteru, rukopis može sa određenom sigurnošću ponešto reći i o Vašem zdravlju Prema istraživanjima, iz rukopisa se takođe može identifikovati nivo energije koju imate, različiti pritisak na papir tokom pisanja može da ukaže na povišen krvni pritisak kod autora. Nepravilna promena rukopisa tokom pisanja može da ukaže na sklonost ka Alchajmerovoj bolesti, dok premala slova mogu ukazati na Parkinsonovu bolest.  Ukoliko nagib slova varira, s leva na desno ili obrnuto, to može dati naznake da imate posla sa šizofreničarem. Zamislite da radite recimo na šalteru banke, i znajući ove činjenice dobro prepoznajete rukopise… dolazi vam čovek u čijem rukopisu prepoznajete šizofreničara a treba da mu saopštite da njegov novac iz tehničkih razloga ne može da bude isplaćen.

Potpisi.  Kako tekst predstavlja Vaše unutrašnje JA, potpis je Vaše zvanično JA. Mesto na papiru gde stavljate potpis će govoriti takođe o Vašem karakteru, kao i odstupanje rukopisa u potpisu od rukopisa u ostatku teksta.

Najveći broj ljudi potpis stavlja

na desnu stranu papira, i to su

osobe koje prihvataju društvo

takvo kakvo jeste, i prilagodljivi

su u tom smislu.

 

     Potpisivanje na centralnom delu papira ukazuje na

          egocentričnost, što bi još moglo biti potvrđeno

            veličinom slova. Ovi ljudi nisu formalist

        i ne poštuju neke kodekse.

 

Potpis sa leve strane lista ukazuje na

skromnost i nenametljivost.

 

Važna je i udaljenost potpisa od osnovnog teksta. Ako je potpis izraženo udaljen od teksta, osoba se više distancira od onoga što govori o sebi, a ukoliko je potpis  bliži tekstu osoba čvrsto stoji iza onoga što o sebi govori ili pokazuje.

Ukoliko je primetna razlika između napisanog teksta i potpisa imamo posla sa osobom koja želi da deo svoje ličnosti prikrije i to radi kreiranjem drugačijeg identiteta kroz potpis. Ovako se potpisuju  hrabre, samouverene osobe, bez arogantnog ponašanja.

Potpisivanje punim imenom i prezimenom poručuje da je autor potpisa ljubazan, ima čvrsto izgrađene stavove, volju, pogled na život, lako se prilagođava ljudima i situacijama

Potpisivanje gde nema sličnosti između napisanog imena i potpisa otkriva osobu koja želi da ostavi utisak da je jako pametna a zapravo krije mnogo o sebi, svojim stavovima a isto tako površno sluša i upoznaje druge osobe.

Sličnost između napisanog imena i potpisa pokazuje inteligentnu, laskavu  i hirovitu osobu koja često menja svoje mišljenje i stavove zbog čega vrlo često nepromišljeno postupa.

I još jedna mala impresija vezana za analizu rukopisa, pisanje naliv perom (mastilom) je verodostojnije jer, mastilo otkriva mnogo više.