Pravila privatnosti:

Norwil d.o.o. je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama korisnicima. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Norwil d.o.o. sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja dobre usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Norwil d.o.o. može sakupiti sve informacije koje nam šaljete u zavisnosti od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu.

Norwil d.o.o. koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune.

Norwil d.o.o. ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Norwil d.o.o. može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. I ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. Norwil d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Norwil d.o.o. nije odgovoran za sadržaj informacija objavljenih od strane korisnika putem chat-a ili opcije “pitaj kupca”. Norwil d.o.o. nije u obavezi da prati razgovore korisnika na chatu i samim tim se ne smatra odgovornim za bilo koja saopštenja, bez obzira da li proizilaze ili ne iz zakona o autorskim pravima, kleveti, privatnosti ili drugog.

Norwil d.o.o. garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Norwil d.o.o. formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Norwil d.o.o. Odlukom da kompaniji Norwil d.o.o obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Norwil d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.hemijskeolovke.rs. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Norwil d.o.o. nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka: e-mail office@hemijskeolovke.rs, adresa: Norwil d.o.o., Rudo 3/61, 11000 Beograd, sa napomenom „Osobi za zaštitu ličnih podataka“

Svi lični podaci dobijeni Vašim korišćenjem našeg sajta, biće korišćeni isključivo:

  • prilikom registracije korisničkog naloga,
  • prilikom kupovine proizvoda,
  • pri dostavi proizvoda,
  • prilikom uspostavljanja kontakta putem web stranica.

Norwil d.o.o., garantuje da će vaše lične podatke čuvati i koristiti shodno Zakonu o zaštiti ličnih podataka.

Deljenje ličnih podataka
Norwil d.o.o. ne prodaje, ne trguje i ne iznajmljuje lične identifikacione podatke korisnika drugima.

Prava Korisnika
U skladu sa GDPR regulativom korisnik ima pravo:

  • Da se u svakom trenutku odjavi sa email liste,
  • Da zatraži da pogleda koji su njegovi podaci sačuvani u našoj bazi podataka,
  • Da zatraži da bude zaboravljen (da se izbrišu svi njegovi podaci iz naše baze podataka).

Vaš Norwil d.o.o.